Privacy Statement

Via onze web omgeving worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. VitamineD.nl (EHF Nutrition BV) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

•   wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

•   wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

•   wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

•   wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

•   wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

EHF Nutrition BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze web omgeving verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

•   NAW gegevens

•   Telefoonnummer

•   Factuuradres

•   Emailadres

•   Betalingsgegevens

•   Geslacht

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze web omgeving moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze web omgeving kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

•   per e-mail

•   via social media

•   telefonisch

Dit gebeurt alleen indien u zich hiervoor expliciet inschrijft. U kunt zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrief via de link in de e-mail.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze web omgeving de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Herkenbaarheid en identificeerbaarheid
Melatonine stuurt altijd zijn nieuwsbrieven vanuit het adres - info@melatonine.nl. De nieuwsbrieven van Melatonine herken je aan het logo dat bovenaan de nieuwsbrief is opgenomen.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze web omgeving vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

In onze web omgeving zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze web omgeving wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze web omgeving voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze web omgeving vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze web omgeving gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren en is de verbinding naar de servers van Google beveiligd met SSL.

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze web omgeving gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Hotjar gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Hotjar niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten, tot nemen wij tijdens recordings geen keystrokes op en is de verbinding naar de servers van Hotjar beveiligd met SSL.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal 5 jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Beveiliging

Wij nemen een aantal beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

SSL certificering:

Onze webwinkel maakt gebruik van een versleutelde SSL-verbinding voor het beveiligen van uw persoonlijke gegevens. SSL is een beveiligde laag tussen de browser en de server. U kunt een website met een SSL-verbinding herkennen aan het slotje linksboven in de browser.

Antivirussoftware:

Alle hypernodes zijn bij ons standaard verzien van een anti-mailware software en worden dagelijks gescanned. Hypernodes is een tool dat speciaal is ontwikkeld voor het beveiligen van webwinkels.

Frequentie update beveiligingsupdates:

Wanneer er een beveiligingsupdate beschikbaar wordt gesteld. Dan wordt de beveiligingsupdate binnen één week geïnstalleerd. Bij een grotere beveiligingsupdates wordt er ook nog een real-time updates uitgevoerd voor alle andere beveiligingssoftwares.

ISO 27001:

De beveiliging van onze webshop wordt verzorgt door een externe partij Byte die ISO 27001 gecertificeerd zijn. ISO 27001 is een internationale standaard voor ‘informatie beveiliging management’.

Hashing:

De wachtwoorden worden in onze database als ‘gehashed’ opgeslagen. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om het wachtwoord in te zien in de database waardoor het opslaan van het wachtwoord een stuk veiliger is.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze web omgeving zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

- Uw gegevens bij VitamineD.nl zullen alleen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de nieuwste acties en producten. Wij zullen uw gegeven niet aan een derden beschikbaar stellen.

- VitamineD.nl. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.

- De acties van VitamineD.nl zijn geldig zolang de voorraad strekt tenzij het anders is vermeld.

- U kunt op alle momenten uitschrijven voor de nieuwsbrief. Uitschrijven doet u door op het linkje ‘uitschrijven’ te klikken in de nieuwsbrief van VitamineD.nl.

- U kunt altijd uw gegevens inzien via uw eigen account of een mail te sturen naar info@VitamineD.nl.

- Aanmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk bij het afrekenen van uw bestelling. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig voor het versturen van de nieuwsbrieven. Dit doet u door het checkbox ‘Schrijf u in voor de nieuwsbrief’ aan te vinken. Een andere mogelijkheid om aan te melden is via uw account onder de optie nieuwsbriefinschrijven.

De nieuwsbrieven worden verzonden vanuit onze eigen e-mailadres, tevens kunt u onze nieuwsbrieven herkennen aan het logo en de contactgegevens die vermeld zijn in de nieuwsbrieven.


Contactgegevens
VitamineD.nl (EHF Nutrition BV)
Otto van Tussenbroekstraat, 121
3059 LR Rotterdam
Nederland
info@VitamineD.nl
+31 (0) 85 0867991